Regulamin serwisu

Definicje użyte w regulaminie:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin
 2. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w serwisie posiadająca siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa Polskiego
 3. Administrator - firma Seo Solutions, NIP 5472108546, seosolutions@i4a.pl
 4. Serwis - niniejszy serwis internetowy pod adresem internetowym cmspodzaplecze.i4a.pl
 5. CMS - skrypt blogowy CMSpodZaplecze działający w technologii PHP z obsługą bazy sqlite (z wymaganym zainstalowanym na serwerze minimum php 7.2 i ioncub loader)

REGULAMIN

 1. Serwis jest własnością firmy Seo Solutions, NIP 5472108546.
 2. Serwis służy do wykupowania i obsługi licencji na oprogramowanie CMS.
 3. Użytkownik wykupuje określoną ilość licencji.
 4. Jedna licencja umożliwia instalację CMSa pod jedną domeną.
 5. Użytkownik nie może przenieść licencji na inny adres (np. w przypadku rezygnacji z domeny).
 6. Wygenerowana licencja jest ważna bezterminowo.
 7. Użytkownik wraz z licencją nabywa prawo do darmowych aktualizacji plików CMSa.
 8. Serwis nie bierze odpowiedzialności za włamania na serwer przez ewentualne luki w CMSie, jednocześnie dokłada wszelkich starań, by zmninimalizować możliwość włamań.
 9. Administrator zabrania udostępniania plików CMSa, odkodowywania i prób odkodowania plików CMSa.
 10. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie, aby zamknąć swoje konto należy wysłać zgłoszenie na mail Administratora
 11. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik akceptuje Regulamin.
 12. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24-11-2020
cmspodzaplecze.pl - Copyright 2019-2024